Doupovský zelenáč: kurz přežití ve volné přírodě pro děti

19. února 2011 v 17:44 | Stanislav Stebila, Aleš Kassal. Petr Kinšt |  akce pro děti - články v novinách

Doupovský zelenáč: kurz přežití ve volné přírodě pro děti

2010-2000 články a fotky z tisku: Karlovarský, Chebský, Sokolovský, Mostecký, Chomutovský, Žatecký a Lounský Deník, Deník Lučan, MF Dnes, ČTK, Vojenské Publikace, časopisy a ainternet.

20102008

2005
2006

Deník Lučan 2001

Děti opět poznají život mladých vojáků v terénu

Deník Lučan - 23.5.2001
CO SE CHYSTÁ / Na vlastní kůži si budou moci vyzkoušet některé dovednosti ŽATEC - Ani letos nepřijdou děti o návštěvu vojenského cvičiště Pereč u Žatce. V rámci projektu Vojáci dětem, zašťiťovaného ministerstvy obrany a vnitra, se uskuteční tzv. přežití v přírodě. Tedy akce, při které děti poznávají život vojáků základní služby v reálu. "První běh připravujeme až na konec školního roku, kdy mají děti přece jen volněji," uvedl mluvčí žatecké posádky nadporučík Stanislav Stebila. Tradičně se mají zúčastnit děti z dětského domova, pro které se díky prostředkům vyčleněným ministerstvem vnitra podařilo nakoupit příslušné vybavení pro život v přírodních podmínkách. "Zájem o naši nevšední akci ale projevil i vzdálenější dětský domov, a sice až z Českého Krumlova," doplnil S. Stebila. Další kolo návštěvy na Perči se uskuteční v srpnu a půjde o největší setkání, kterého by se mělo zúčastnit na 160 až 170 dětí.
Loni se na cvičiště podíval a strávil tam dobrodružné okamžiky oddíl kadaňských mladých lidí z uskupení nazývaného Hraničáři. Vcelku pravidelně vojáci zvou do terénu i děti z mateřské školy Alergo, naposledy tam byly 9. května. Obvyklou náplní programu pro děti jsou ukázky techniky, bojových umění, zpestřením je přenocování ve vojenských stanech s nočními poplachy a pochody. Především chlapci oceňují možnost vyzkoušet si střelbu ze samopalů.

Děti z domova opět přespí u vojáků


Deník Lučan - 18.6.2001


ZAJÍMAVOST / Průběh akce Vojáci dětem sledují ministerstva vnitra a obrany

ŽATEC - V rámci programu Vojáci dětem, podporovaného ministerstvy obrany, vnitra a městem Žatec, se ve výcvikovém prostoru Pereč u Žatce uskuteční ve dnech 21. a 22. června další z pobytů po děti a mládež. Na akci s podtitulem "přežití" se bude podílet 1. výcviková základna proitletadlového vojska a 11. protiletadlový raketový pluk.


"Na naše pozvání se přežití zúčastní děti z dětského domova (DD), z mateřské školy Alergo a Hraničáři - mládež z Klubu přátel města Kadaně," uvedl mluvčí žatecké posádky npor. Stanislav Stebila.


V rámci dvoudenní akce děti zhlédnou ukázky bojové techniky, výcviku vojáků při budování okopů, slaňování, sebeobranného stylu Musado, výcvik vojenských psů. Jako obvykle část dětí z DD stráví noc na cvičišti ve stanech a zřejmě se může těšit na noční poplach a hlídkování s vojáky. V poněkud ostřejším tempu a se složitějšími úkoly prožijí dva dny Hraničáři. Ti loni zažili dobrodružnou noc při simulovaném útoku, respektive kruhové obraně tábora.


Vojáci dětem se konají v rámci programu prevence kriminality a v nepravidelmých intervalech přímo pod dohledem hostů z ministerstev vnitra a obrany.p á t e k 2 2 . 6 . 2 0 0 1

07,00 hod. budíček, ranní hygiena, ukázka vojenského odborného výcviku,
09,00 hod. přesun dětí v rámci topografické přípravy za doprovodu vojáků k řece Ohře, příchod mladších dětí z DD v Žatci, školky Alergo a děti ze zvláštní školy, program Klubu přátel města Kadaně je speciální dle požadavků vedoucího pana Cyrila Hauptmanna,
09,15 hod. ukázka dovedností přežití dětí Klubu přátel města Kadaně, střelecká, topografická, chemická příprava, slaňování, ukázky sebeobrany - MU SA DO , ukázky výcviku vojenských psů,
11,00 hod. ukončení, složení stanů, odevzdání materiálu dětí z DD výkonným praporčíkům,
12,00 hod. oběd pro příslušníky 1. VZ PLV a děti.
Program:
č t v r t e k 2 1 . 6 . 2 0 0 1
15,00 hod. provedení nástupu ve výcvik. prostoru 1. výcvikové baterie příslušníků 1. VZ PLV a dětí (dětské domovy města Žatec a Chomutov a Klub přátel města Kadaně), zahájení ukázek výcviku vojáků a vojenské bojové techniky, slaňování, budování okopů, cvičební úkoly pro jednotlivé skupiny útočících a obranných skupin vytvořených z řad VZS a dětí, sportovní soutěže…
18,00 hod. večeře,
19,00 hod střelecká, topografická a chemická příprava, vyzvednutí materiálu osobní potřeby dětí z DD stavění stanů, střežení tábora, přenocování 40 starších dětí z DD a Klubu přátel města Kadaně,přesun skupiny mladších dětí do dětského domova v Žatci pod vedením vychovatele,
22,00 hod. večerka
po 24,00 poplach, noční patrola,kruhová obrana.
V Žatci dne 14.6. 2001
poznámka redakce, věříme že tiskový mluvčí vojenské posádky p. Stebila Vám po akci přinese další informace a fotografie z této jistě záslužné akce.30.8.2000
1.výcviková základna protiletadlového vojska Žatec
Komise SPJ a velitele vojenské posádky pana pplk.Ing. Františka Mičánka pořádá pravidelně akce " PŘEŽITÍ " v rámci výcviku nových vojáků základní služby v letním období pro děti z Dětských domovů , Sdružení přátel města Kadaně , dětí vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Akce jsou pořádány v rámci projektu "Vojáci dětem " ve vojenském výcvikovém prostoru Pereč v délce tří dnů s prům. počtem 16O-18O dětí . Je to tradice, založena v roce 1998, která nastartovala spolupráci i s jinými organizacemi severočeského regionu , které mají zájem o tyto akce.
Jako součást práce s rod.příslušníky zaměstnanců útvaru jsme nabídli možnost účasti mladších dětí( do 6 let) s doprovodem a starších dětí .
Zájem o přežití také projevila školka "Alergo" se speciálními třídami pro alergiky a astmatiky v Žatci. Školku navštěvuje řada dětí VZP a O.Z. a je známá také mimořádnou aktivitou svých zaměstnanců ve volném čase (reprezentovala region například na vystoupení ve 3. skladbách na XIII. Všesokolském sletu v Praze 1. a 2. července. 2ooo)
Sdružení přátel města Kadaně se obrátil na nás se žádostí o přijetí 20 dětí ve věku od 13-17 let. Toto Sdružení pořádá podobné aktivity i pro kadańské děti od 7 let a to v letním i zimním období u VVP Hradiště . Předpokládáme, že navázaná spolupráce se projeví v pozit. vztahu dětí k AČR.
PROGRAM (ve dnech 29-30 . 8. 2000)
Zahájení akcí proběhlo v 15,00 hod. ve výcvikovém prostoru výcvik.baterií nástupem vojáků a dětí
Ve dnech 29-30. srpna
- ve výcvik.prostoru Pereč 1.výcv.baterii (1.tábor) navštívila první část (asi 30 dětí ) z Dětského domova s programem do 19,OO hod. 12 starších dětí z DD zůstalo v prostoru výcviku a zúčastnilo se nočního programu .
- dne 30. srpna od 9,00 hod. navštívila výcvikový prostor 1.výcv. baterii druhá část (asi 20 dětí) z Dětského domova v Žatci.
- ve výcvikovém prostoru 2.výcv.baterie (2 a 3. tábor) navštívilo Sdružení přátel města Kadaně. Program byl připraven na celé tři dny "přežití" .

Ve dnech 30-31. srpna
- ve výcvik. prostoru Pereč 1. výcv. baterii (1.tábor) navštívilo od 15,00 hod.
30.srpna asi 50 dětí vojáků z povolání a občanských zam. s programem do 19,00 hod. ( pro menší děti s doprovodem ) v prostoru výcviku zůstal zbytek starších dětí, pro které byl připraven noční program .
- ve výcvikovém prostoru 2.výcv.baterie navštívili 31. srpna od 9,30 hod.děti ze školky Alergo .
Opět proběhnou ukázky bojové techniky v akci, chemická a topografická příprava ve vojenském cvičném prostoru, nácvik střeleb ze samopalů , vzduchovek na terče, střežení prostoru, stavění stanů, zakopávání se do obranných pozic a především přenocování starších dětí ve stanech. Strava je zajištěna ve večerních hodinách opékání špekáčků, ráno lehká snídaně a teplý oběd je zajištěn útvarem ve spolupráci s organizacemi.
Novinkou "přežití" pro zpestření je připraven výsadek 12 mužů ( seskok se zbraní z letadla ) nad výcvik. prostorem s následným přepadením pozic -táborů.

The 1st Training Base of Antiaircraft Troops

Action called "Survival" for the children from Children Houses
SPF Commission and Military Garrison Commander Lt. Colonel František Mičánek organise regular activities called "Survival" within the training of new conscripts in summer for the children from Children Houses, Union of Friends of Kadaň Town, children of professional soldiers and civilian employees. The activities are organised within the Soldiers-to-Children project in Military Training Area, Pereč. They last three days and number of participating children is about 160 to 180. It is a tradition founded in 1996 that started co-operation with other organisations of the North Bohemian region that are interested in these activities. Within the program of our work with family members of our employees, we have also offered a possibility of participation for younger children (up to 6 years of age) accompanied by their parents as well as for elder children.
The "Alergo" kindergarten with special classes for allergies and asthmatics in Žatec expressed its interest in the "Survival". The school is attended by a number of children of our career soldiers and civilian employees and it is also known for an extraordinary activity of its employees in their leisure time (e.g. they represented our region in the performance at 3 gymnastics compositions at the Sokol Rally in Prague on July 1 and 2, 2000). The Union of Friends of Kadaň Town asked us to accept 20 children of the age from 13 to 17. This Union organises similar activities even for 7-year-old children from Kadaň in both summer and winter season at Military Training Area, Hradiště. We expect that the established co-operation will result in a positive relation of the children towards the Czech Republic Armed Forces.
Děti o půlnoci valily oči, začal poplach ve vojenském táboře

Deník Lučan - 23.6.2001

PEREČ - Od tří hodin odpoledne zněla ve čtvrtek z vojenského prostoru v Perči střelba a rozléhal se dětský křik. Svěřenci dětských domovů ze Žatce a Chomutova spolu s dětmi z Klubu přátel města Kadaně tam sledovali ukázky nejrůznějších vojenských zásahů a techniky.
Žatečtí vojáci před dětmi slaňovali ze stromu, stříleli ze samopalů a předváděli bojové umění Musado. Malí vojáci se také učili stavět stany a tvořit zákopy. Večer samozřejmě nechyběl táborák s opečenými vuřty.
"Je zde neustále přítomna rychlá záchranná služba, kdyby se někomu něco stalo. Tak trochu obavy jsme měli ze včelího roje, který se usadil na stromě přímo u areálu. Držíme u něj hlídku, která by v případě nebezpečí ihned zasáhla použitím dýmovnice," uvedl Stanislav Stebila, důstojník pro styk s veřejností.
Až na deset dětí z žateckého dětského domova všechny ve vojenském táboře strávily noc, která ale rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. O půlnoci je čekal poplach, neboť se přiblížil narušitel. Každý pátrající voják měl s sebou dvě až tři děti, aby mohly sledovat hledání z první ruky.
"Naši vojáci berou tyto akce velmi zodpovědně a myslím, že se jich rádi účastní," zakončil S. Stebila. Vojáci se dětem věnovali i včera.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MirkaDush MirkaDush | E-mail | Web | 26. července 2018 v 2:44 | Reagovat

Peels help to eliminate from of all old deficiencies of the skin cover. Procedures efficient at any time, suitable for skin of any species. After light peeling disappear minor wrinkles, epidermis becomes young, without wrinkles. Adaptation – three days. deeper peeling effectively copes wrinkles (expression, old, affects small scars, eliminates age spots.
Rehabilitation – 7 days. Deep peeling performing in the beauty medical facilities. This is maximum effective procedure, but requires long term regeneration – about four weeks.
<a href=http://chemicalpeel.in/chemical-peel-before-and-after>chemical peel before and after photos</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama